Startsida Umeå kommun

46. Sparbankshuset

Torben Grut, danskfödd arkitekt, verksam i Sverige och Danmark, vann sin största berömmelse för Stockholms stadion som stod färdig till olympiska spelen 1912. Grut påverkades av förebilder i samtida dansk arkitektur och av medeltidens hantverksmässiga tegelbyggande, men även av stämningar i äldre svensk byggnadstradition.

Bankhuset för Västerbottens läns Sparbank har getts en enkel och kraftfull utformning med en återhållsam användning av utsmyckningar. Byggnaden består av två vinkelställda volymer som delvis skär in i varandra och har valmade skiffertak med branta fall. Till fasaden har använts hårdbränt handslaget stortegel som murats i munkförband. Gatufasaderna är symmetriskt komponerade och indelas vertikalt av breda lisener. De mellanliggande väggytorna upptas i övervåningarna av höga i murlivet placerade franska fönster med tillhörande balkongräcken av smide. Bottenvåningens fönster och portar ligger indragna i rundbågiga öppningar.

Byggnadens inre med stucktak, dörrar, lister och boaseringar är liksom exteriören av hög konstnärlig kvalitet. När Sparbanken under 70-talet behövde utöka sina lokaler löstes detta på ett elegant sätt med en överbyggnad av gården.

Grut har även ritat Ammarnäs kyrka 1912 och medverkat i gestaltningen av Tallbergsbron över Öreälven 1919.

Fakta

Arkitekt: T. Grut, (1915)

Västra Rådhusesplanaden

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.