Startsida Umeå kommun

48. Vasaskolan

Vasaskolan, uppförd 1917 som folkskola, är en stor och mäktig byggnad i mörkrött tegel. Volymen har delats upp på flera till varandra adderade byggnader under sadeltak med branta fall. På trapphustorn och sidoflyglar är taken valmade. Fönstren är vita och tätspröjsade och sitter i murliv.

Den kompakta tillbyggnaden i plåt mellan de framskjutande trapphusen mot skolgården tillkom 1984. Här fanns tidigare en altan buren av en arkad med tre bågar – ett motiv som hade en central roll i byggnadens komposition och som genom tillbyggnaden gått förlorat.

Karl Nissen som var en erfaren skolhusarkitekt har även ritat Volgsjö skola i Vilhelmina. Gymnastikbyggnaden på gården i 20- talsklassicistisk stil är ett verk av Kjell Wretling.

Fakta

Arkitekt: K. Nissen, (1917)

Vasagatan 18-20

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.