Startsida Umeå kommun

49. Ryttmästare Sandströms hus

Vid planutvidgningen 1898 skapades framför järnvägsstationen en stjärnplats med kontinentala förebilder. Där strålgatorna från denna möter Norrlandsgatan bildades sekundära platser, en av dem vid Vasagatans norra ände. Här lät ryttmästare Sandström uppföra ett vackert bostadshus, ett hus som genom uppdelning på flera till varandra fogade volymer på ett elegant sätt anpassats till platsens halvrunda form. Byggnadens mittparti betonas med burspråk och frontespis. De omgivande flyglarnas gavlar uppträder som frontespiser på sidoflyglarna. Fasadfärgen var från början brun, stilen är nationalromantisk medinslag av jugend.

Fakta

Arkitekt: E. Eriksson, (1919)

Västra Norrlandsgatan 19

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.