Startsida Umeå kommun

4. Sävargården

Sävargården uppfördes ursprungligen som herrgård vid bröderna Forsells sågverk i Sävar. Byggnaden, en pampig envåningsbyggnad med inredd vindsvåning under ett stort brutet avvalmat spåntak, skänktes 1927 till länets nybildade hembygdsförening.

I nedmonterat skick kördes den med häst och släde till Gammlia, där den återuppfördes under ledning av länsarkitekt Edvard Lundquist. Exteriören bibehölls, interiören däremot utformades fritt i nyklassicistisk anda, så även de nya brokvistarna med dubbla trapplopp. På sin nya plats har byggnaden, som idag ägs av Umeå universitet, använts för kafé och restaurang. Den tidstypiska tillbyggnaden från 1963 rymmer restaurangkök och galleri för konsthögskolan.

Fakta

Arkitekt: Okänd, (1806)

Gammlia

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.