Startsida Umeå kommun

50. Ekholzka huset

Det bruna huset vid Kungsgatan uppfördes 1919 för fotograferna Tor och Nanna Ekholz. Huset i herrgårdsliknande stil ligger indraget med en liten förträdgård mot gatan och rymde från början fyra lägenheter.

Det branta valmade taket, fönsterluckorna i bottenvåningen och det skulpterade dörröverstycket är tidstypiska drag. Förebilderna är desamma som de som inspirerat till utformningen av Läkarvillan. Bostadsflygeln mot Östra Esplanaden uppfördes i anslutande stil 1921.

Stockholmsarkitekten Erik Karlstrand har även ritat ett hus på Kungsgatan 29, idag rekonstruerat efter brand.

Fakta

Arkitekt: E. Karlstrand, (1919)

Kungsgatan 87

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.