Startsida Umeå kommun

52. Gamla lantmäteriet

Länsarkitekten Edvard Lundquist var verksam i Västerbotten 1920–36 och anlitades både för stadsplanearbete och för att rita enskilda byggnader. Han tillämpade en lugn och sparsmakad klassicism som väl faller in i Umeås traditionellt ljusa träbebyggelse. Det gäller t ex lantmäterikontoret, en stram volym med klassiska detaljer i låg och diskret relief och flackt valmat tak med små lunettfönster.

Byggnaden tillhör idag Vattenfall och har mot gården via en plexiglasklädd gångbro länkats samman med övriga byggnader i kvarteret – en praktisk men inte särskilt pietetsfull åtgärd! Mer välstuderat ur arkitektonisk synvinkel är Svante Öhmans futuristiska och utanpåliggande ”hisstorn” i glas och silverfärgad plåt från 1989.

Fakta

Arkitekt: E. Lundquist, (1923)

Storgatan 69

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.