Startsida Umeå kommun

53. Cementgjutare Westerholms hus

Närmaste granne med Stadskyrkan är detta pampiga bostadshus uppfört för cementgjutare Westerholm och innehållande fyra lägenheter. Huset har två våningar i trä under ett plåttäckt valmat mansardtak med nedre svängda fall. Långsidornas fasader är symmetriska med betonade mittpartier: över entrén mot Storgatan finns ett framskjutande fasadparti under en elegant formad frontespis, mot trädgården en paradtrappa i sten med smidesräcke och dekorativt placerade balkonger, också de med räcken av smide. Entrén mot Storgatan möter besökaren med ett vackert skulpterad omfattning, enklare dekorativa överstycken pryder bottenvåningens fönster.

I den stora trädgård som tillhör huset uppfördes på 60-talet ett bostadshus i rött tegel.

Fakta

Arkitekt: E. Lundberg, (1924)

Storgatan 54

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.