Startsida Umeå kommun

54. Gamla posten

Det stiliga klassicistiska posthuset från 1930 bestod ursprungligen av en gulputsad tvåvåningsbyggnad mot esplanaden med en låg kortare flygel. Övervåningens låga fönster var via geometriska fasaddekorationer förenade till ett band. Bottenvåningens fönsteröppningar artikulerades då som nu av utkragade omfattningar burna av konsoler skulpterade i kalksten.

Byggnaden har förvånansvärt väl tålt de påbyggnader som gjorts genom åren. Men den blå färgen, de bjärt frammålade fasaddekorationerna och den grova putsytan på de tidigare släta fönsteromfattningarna känns inte bra – ”för mycket kartong och för lite present”.

Fakta

Arkitekt: E. Lallerstedt, (1928)

Rådhusesplanaden 9

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.