Startsida Umeå kommun

55. Läkarvillan/ Home Hotel Uman

Vid Storgatan, på en tidigare obebyggd tomt i sluttningen ner mot älven, uppfördes 1929 en gård för provinsialläkare O S Wåhlin. Arkitekt var Edvard Lundquist – liksom sina samtida kolleger en varm beundrare av den klassicistiska panelarkitekturen i städernas borgargårdar och landsbygdens mindre herrgårdar. För Wåhlinska gården valde han en byggnadstyp som var särskilt populär under 1800-talets första hälft: en symmetriskt sluten huskropp på rektangulär plan och med valmat tak. Fasaden i 20-talsklassicistisk anda har fint skulpterade fönster- och dörröverstycken.

Läkarvillan är, på vanligt umevis, bevarad genom att den länkats samman med ett stort nybygge för Home hotell.

Fakta

Arkitekt: .E. Lundqvist, (1929)

Storgatan 52

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.