Startsida Umeå kommun

56. Umedalens sjukhus

Som medicinalstyrelsens arkitekt under 18 år ritade Westman flera stora s k sinnessjukhus bl a Beckomberga, som har stora likheter med Umedalens sjukhus. Anläggningen i Umeås västra utkanter fick en sträng hierarkisk barockplan med en innergård formad som Michelangelos Capitolium. De östra byggnaderna reserverades för manliga patienter och de västra för kvinnliga, där emellan placerades administrations- och personalbyggnader.

Den vackert klassicerande arkitekturen med romantiskt rosaputsade fasader står i skarp kontrast till den numera nedlagda verksamheten kanske skulle miljön kompensera det själsliga lidandet.

Strax utanför det då stängselomgärdade området ritade Westman personalbostäder i trä med likartat formspråk.

Fakta

Arkitekt: Medicinalstyrelsen, C. Westman, (1929-34)

Umedalen

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.