Startsida Umeå kommun

57. VK-huset

Året är 1930 och det råder febril byggverksamhet kring Rådhusesplanaden. Posten har nyligt invigt sitt tvåvåningshus (se: Gamla posten!). Gothnells handelshus och Västerbottenskuriren (VK) beviljas detta år bygglov.

VK-huset ska ge plats åt redaktion, tryckeri, kontor och bostäder. Tryckeriet placeras i en separat envåningsbyggnad mot gården.

Den monumentala tegelfasaden utformas på klassicistiskt manér. Bottenvåningen är tydligt markerad liksom entrén med sin granitomfattning. I ovanförliggande våningar går det däremot inte att utläsa någon skillnad i fönstersättning mellan kontors- och bostadsvåning. Taket kläs med skiffer. Idel ädla material!

Fakta

Arkitekt: R. Laurell, (1930)

Rådhusesplanaden 10

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.