Startsida Umeå kommun

58. Fridhem villaområde

På Fridhem finns Umeås äldsta villaområde med många arkitektritade småhus från 30‑, 40‑ och 50‑talen.

Umeå kommun förvärvade redan 1917 den ursprungliga jordbruksegendomen. Här anlades en stadsträdgård och omgivande mark planerades 1932 för villabebyggelse. Den gamla trädgårdsmästarbostaden står fortfarande kvar och skyddas idag i detaljplan mot rivning.

Trävillorna ligger i stora lummiga trädgårdar och några har drag av 20-talsklassicism och funktionalism. På Herrgårdsvägen 8 och Fridhemsvägen 5 finns exempel på sådana villor ritade av Umeås ”funkisarkitekt” Dennis Sundberg. Några år senare ritade en av Sveriges första kvinnliga arkitekter, Ingeborg Wærn Bugge, en bostad åt fru Tori Glas i samma kvarter. Villan från 1938 på Fridhemsvägen 3, är den vackraste och bäst bevarade i stadsdelen.

Högre upp i området, vid Jämtebölevägen, ligger fyra typhus från tidigt 40-tal, levererade av Svenska Trähus. Här bodde arkitekt Torkel Sjöström, som var verksam i många av länets kommuner. Ett av de senast uppförda småhusen på Fridhem, Gammliagränd 5 från 1951, är ritat av honom. Det, liksom en putsad villa på Trädgårdsvägen 9 av arkitekten och slöjdaren Bengt Lidström, får representera 50-talet. Trots mindre lyckade tillägg till de ursprungliga trävillorna, finns än idag en atmosfär kvar i området som gör det värt ett besök.

Fakta

Arkitekt: Stadsplaner: AIB, H. Torulf, K Wretling, (1932)

Fridhem

Innehåll