Startsida Umeå kommun

66. Hedlundaskolan

Efter regeringsbeslut om statsbidrag kom en rad offentliga byggnader till stånd på 1950-talet. I Umeå ritades de flesta av denna epoks skolor av stadsarkitekten Wretling. De gavs en smäcker utformning med stora fönster och tegelfasader.

Många av byggnaderna har tyvärr utsatts för ytterst okänsliga tillägg eller ombyggnader. En av de första större skolorna, Hedlundaskolan, får med sin ännu relativt väl bevarade arkitektur representera denna ursprungligen mycket tilltalande grupp av byggnader. Här kan man fortfarande genom en blick på de generösa fasadrelieferna ana en positiv efter-krigsanda.

Fakta

Arkitekt: K. Wretling, (1951)

Lilla Gatan 1

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.