Startsida Umeå kommun

67. Lekskola

Under en tioårsperiod övergav Bruno Mathsson möbelskapandet för marknadsföring av egna typhus. Byggnaderna, med glasväggar i träramar på betongplatta, var tekniskt subtila med bl a golvvärme och treglasfönster. Nära två av Riksbyggens tidiga lamellhus, uppfördes en av dessa byggnader, en lekskola. Denna byggnad, Mathssons tredje i länet, skulle bli Umeås första friliggande förskola.

Arkitekturen var särpräglad med stora glasytor och kraftigt utskjutande tak över två sandlådor och huset fick i folkmun heta Glashuset. Idag är byggnaden hårt trängd av en trafikled och nyttjas som föreningslokal. Tilläggsisolering med vita sockel- och fasadskivor har inte förtagit intrycket av god arkitektur.

Fakta

Arkitekt: B. Mathson, (1952)

Stenmarksvägen, Västra Hagaparken

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.