Startsida Umeå kommun

68. Seminariet för huslig utbildning

Anläggningen i sin helhet karaktäriseras av arkitektonisk måttfullhet och av hantverksmässigt högtstående detaljer; en arkitektur som väl kännetecknar Nils Tesch från denna tid.

Byggnaderna är uppförda i två etapper. Den första etappens tre längor, huvudbyggnad samt textil- och administrationsflyglar, bildar en skyddande u-formad gård med entré mot Nygatan i söder.

Gården, som gestaltades av Walter Bauer, är än idag grusbelagd och får besökaren att känna sig förflyttad till 50-talet. Inredning och textilier är utformade av Carl Malmsten.

Fakta

Arkitekt: Nils Tesch arkitektkontor, (1952, 1959)

Nygatan 43

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.