Startsida Umeå kommun

6. Baggböle herrgård

Om storhetstiden för sågverket i Baggböle - och för den olovliga avverkningen av kronoskog under perioden 1860 - 1880 - minner förvaltarbostaden, en byggnad i empirestil, uppe på älvbrinken med utsikt över anläggningen vid forsen. Herrgården var på sin tid en imponerande byggnad: av timmer och klädd med slätpanel, större och bredare än bondgårdarna i trakten och målad med ljus oljefärg, så att den på avstånd liknade ett stenhus. Fasaden med mittfronton och pilastrar är ett av de finaste exemplen på nyklassiscism i umetrakten.

Huset ritades av pastor Johan Anders Linder i Umeå, en mångkunning person som ofta anlitades för att försköna fasaderna på borgarnas hus under 1800-talets förra hälft.

Fakta

Arkitekt: J. A. Linder, (1846)

Baggböle 115, Baggböle

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.