Startsida Umeå kommun

73. Konsum/ S:t Staffans kyrka

Som formad av vägens krökning prydde KF:s lilla halvrunda butik i gult tegel sin plats i stadsdelscentret under 20 års tid. När nedläggning blev aktuell omvandlades den originella butiken till ett särpräglat kyrkorum. Runt en liten gård skapades församlingslokaler i småskaliga tillbyggnader. Klockstapeln i trä gavs en annonserande placering vid stadsdelens tillfart. Konsumskylten på den karaktäristiska glasbetonglanterninen ersattes av ett kors och stadsdelskyrkan kunde invigas: ett fascinerande arkitektoniskt förvandlingsnummer var genomfört!

Fakta

Arkitekt: Kooperativa förbundets arkitektkontor, S Flök, A-gruppen i Umeå, B. Håkansson, (1977)

Timotejvägen 2, Västerslätt

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.