Startsida Umeå kommun

76. Villa Forsman

Denna arkitektritade villa ligger inom egnahemsområdet Söderslätt, inbäddad i lummig grönska vid ett parkområde. Byggnaderna är insmugna på tomten så att denna friläggs på bästa sätt.

Till det yttre lågmäld, med ett sparsmakat formspråk, skiljer villan ut sig från omgivande typhus från tiden och senare tiders pompösa kataloghus. Den rationella uppbyggnaden och de funktionella rumssambanden återspeglas i de träpanelade fasadernas fönster- och dörrsättning. Omsorg vid utformningen av byggnadsdelar och detaljer är kännetecknande för helheten. Lägg märke till entrédörrens omfattning!

Fakta

Arkitekt: H. Lögdberg, (1962)

Åldermansvägen 36, Teg

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.