Startsida Umeå kommun

7. Cellfängelset

Cellfängelset är det äldsta stenhuset i Umeå och ett av de få hus som överlevde branden 1888. Det uppfördes efter typritningar utarbetade med fängelser i Amerika och Tyskland som förebild. Jämfört med tidigare förhållanden, då fångarna förvarades fastkedjade i källarvalv i slott och borgar, innebar det nya systemtet en stor förbättring.

Byggnaden har placerats med kortsidan som huvudfasad mot gatan i norr. Fångavdelningen åt söder omfattade 24 celler fördelade i två våningar på var sida om ett öppet galleri. Mot gatan finns ett vaktrum, kök och bostad för fängelsedirektören. Byggnaden - med slätputsade fasader, medeltidsinspirerade former och omgivande dubbelplank - är ett av de bäst bevarade cellfängelserna i landet.


Fakta

Arkitekt: Överintendentsämbetet, (1861)

Storgatan 62

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.