Startsida Umeå kommun

81. Valandhuset

En hel kvarterslängd upptas av denna femvåningsbyggnad med butiker, kontor och tre våningar bostäder. Fasaden mot esplanaden är genom material och fönstersättning symmetriskt och rytmiskt uppdelad i lätta respektive tunga partier. De lätta partierna betonas genom generöst uppglasade vardagsrumsfönster medan glaserat gult tegel markerar de tyngre vertikalerna. Fasadbehandling och gedigna material, bl a koppar och natursten, gör denna stora byggnad till en god representant för sextiotalets byggande i Centrum. Umesonen Thelaus har även ritat parkeringshuset Parketten med bostäder samt kontorshus på V Esplanaden 5, på Magasinsgatan 1 och i kvarteret Balder.

Fakta

Arkitekt: E. Thelaus, (1965)

Rådhusesplanaden 5-7

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.