Startsida Umeå kommun

86. Simhallen

En simhall med kvadratisk plan. Ett tak som lyfter likt en barndoms pappersdrake. Ett storskaligt grepp som fungerar bra i omgivningen av idrottsläktare och bilverkstäder.

Arkitekten fick apropå storskalighet samma år uppdraget att projektera Dragonskolan som kom att få en markyta motsvarande nästan fyra innerstadskvarter!

Simhallen ger med sin planform generöst utrymme runt bassängerna för avkoppling och fika. Publik och gröna växter får dagsljus genom glaset som täcker springan mellan ”draken” och omklädningsutrymmenas platta tak. En simhall före sin tid i typiskt men bra sextiotalssnitt!

Fakta

Arkitekt: Å. E. Lindqvist, (1968)

Rothoffsvägen 12, Haga

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.