Startsida Umeå kommun

87. Villa kv Oskarsbo

I raden av nätta trähus från trettiotalet och framåt möter oss längs gatan en sluten byggnad i en stram komposition med fasader och murar i mörkbrunt tegel.

Gatufasadens slutenhet bryts av ett burspråk, som likt en lykta hänger under övervåningens djärva taksprång. Den artikulerade och uppglasade gårdsfasaden vetter mot ett uterum, som ramas in av en flygelbyggnad med bassäng och ett fristående garage.

Stramheten i gestaltningen framhävs av byggnadernas uppdragna och horisontellt avslutade gavelfasader, mellan vilka de flacka taken tycks inspända. Inom kvarteret finns från samma tid ytterligare en villa, ritad av Erik Lindgren 1966.

Fakta

Arkitekt: LPS Arkitekter, (1969) Konstruktörer, E. Lindgren

Sofiehemsvägen 42, Sofiehem

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.