Startsida Umeå kommun

88. Radhus kv Hjortronet

I anslutning till exploateringen av norra Sandbacka anlades Sandgärdesgatan och denna lilla grupp om fyra radhus kunde uppföras. I egen regi åstadkom ingenjörsbyrån här en säregen byggnad med tydliga internationella influenser. Bärande betongväggskivor ger radhuset en i det närmaste osannolik sektion med entré och bilparkering under en fribärande, halvplansförskjuten våning. På taket av denna våning, som i fasad mot gatan domineras av ett långt fönsterband, finns en stor terrass. Fasaderna har ännu idag ursprungliga material: träpanel och fasadsten i vita och grå kulörer. En omfärgning skulle kunna återställa gavlarnas ursprungliga ”brandgula” kulör på detta unika radhus.

Fakta

Arkitekt: B. Rydfjäll ingenjörsbyrå, (1970)

Sandgärdesgatan 12 A - D, Sandbacka

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.