Startsida Umeå kommun

91. Kontorshus för försäkringskassan m fl

Första etappen som uppfördes i kvarterets nordöstra del, består av en tämligen sluten plåtklädd byggnad i tre våningar. För att uppnå en helt flexibel planlösning är huset uppbyggt av fribärande bjälklag. Denna konstruktion ledde till de högt satta fönsterbanden. En arkitektonisk finess är att fönstren är placerade utanför fasadlivet.

Andra etappen utgjordes av två byggnader i ett näst intill tungt och brutalistiskt formspråk. Ursprungligt fasadmaterial var läderfärgat klinker. Senare har byggnaderna fått ny fasadfärg och anläggningenen ny huvudentré i glas inne på gården. Trots dessa mindre lyckade tillägg/ändringar visar anläggningen upp en högklassig kontorshusarkitektur.

Fakta

Arkitekt: LPS Arkitekter AB, B. Håkansson, E. Lindgren, (1972, 1979)

Västra Norrlandsgatan 10

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.