Startsida Umeå kommun

92. Kontorshus för Scandiaconsult

Kontorshuset gör inte mycket väsen av sig idag, där det ligger vid den hårt trafikerade stadsgatan Västra Esplanaden. Men när det uppfördes innebar huset ett trendbrott i raden av tunga och mörka tegelbyggnader som tillkom i centrala Umeå under 70-talet. Det brutna taket och den förskjutna gaveln ger byggnaden dess karaktär och den ljusa tegelfasaden med plåtdetaljer ”ton i ton” är typisk för tidsandan.

Byggnaden var den första som formades i enlighet med den stadsbildsanalys som stadsarkitekten Hans Åkerlind arbetade fram i slutet av 70-talet. Där poängteras bl a vikten av en markerad takfot och fönster med vertikala proportioner.

Fakta

Arkitekt: White Arkitekter, A-C. Bergström, (1977)

Västra Esplanaden 19

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.