Startsida Umeå kommun

97. Renmarkstorget

Omdaningen av Renmarksesplanaden till torg mellan Storgatan och Skolgatan skedde i samband med den centrumförnyelse, som inleddes i början av sextiotalet. Torgytan färdigställdes 1984.

Torgrummets sneda avgränsning mot öster erinrar om esplanadens och Renmarksbäckens sträckning.

Byggnaderna mot torget har alla uppförts mellan 60-talets början och 80-talets mitt. De senare, norr om Kungsgatan, ritades i stadsbildsanalysens anda med ljusare fasadmaterial och snickerier, lättare till karaktären och med synliga tak. Inslaget av bostäder gör platsen levande även på kvällen.

Erik Thelaus har ritat tre av byggnaderna. Bland dem bör särskilt Centrumhuset uppmärksammas för sina höga arkitektoniska kvaliteter.

Fakta

Umeå kommun, Tekniska kontoret, Centrumhuset: H. J. Klemming

E Thelaus Arkitekter, E. Thelaus, (1960, 1984)

Renmarkstorget 8

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.