Startsida Umeå kommun

98. Nya VK-huset

När tidningshuset för Västerbottens-Kuriren byggdes på Västerslätts industriområde placerade byggnaden vid tidningens redan uppförda tryckeri. En intressant gränd skapades i vinkeln mellan husen. För att kompensera en liten tomt har en vinterträdgård anlagts i anslutning till matsal och konferensutrymmen.

Krav på stor flexibilitet har bidragit till en öppen och ljus planlösning och byggnaden känns tidlös. De vitgrå fasaderna av kalksandsten, betongsten och glasbetong samt de långa motställda volymerna med pulpettak ger byggnaden en tuff karaktär. Lite inslag av båtarkitektur, lite danskt och finskt i en god blandning!

Fakta

Arkitekt: VAB, S. Ehnberg och K. Ehnberg-Gunnarsson, (1986)

Förrådsvägen 9, Västerslätt.

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.