Startsida Umeå kommun

9. Gamla gästgiveriet

I 1864 års stadsplan utvidgades planområdet mot väster till nuvarande Brogatan som låg i förlängningen av uppfarten från den nya bron över älven. Storgatan som blev stadens entrégata fick en representativ prägel. Här låg en blandning av offentliga byggnader och gårdar tillhörande officerare, ämbetsmän och välbärgade hantverkare.

Redan tidigare fanns vid det gamla tjärhovet, nuvarande Broparken, denna gård som enligt traditionen var stadens gamla gästgiveri. Dess ålder är inte känd, men man vet att en byggnad fanns här 1857. Under en period före 1876 var Umeå bryggeri AB gårdens ägare.

Den fina panelen lär vara ritad av pastor J A Linder, Umeå.

Fakta

Arkitekt: Okänd, (1850-tal)

Storgatan 33

Innehåll

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.