Startsida Umeå kommun

Medverkande

Redaktör

Patrik Forsberg

Författare

Anders Berg, objekt 74, 76, 87, 97, 101
Stina Fahlgren, objekt 58, 60, 62, 69, 75, 92, 96, 98, 106, 108, 112, 115
Patrik Forsberg, objekt 56, 61, 63, 64, 66, 67, 73, 80, 81, 88, 94, 100, 104, 111, 113 samt läsanvisningar och omslagets baksida
Olle Forsgren, objekt 57, 70, 71, 72, 77, 86, 103, 110, 116
Gunnar Färjare, f d stadsplanearkitekt, objekt 65, 82, 83, 95, 99, 105
Katrin Holmqvist Sten, Umeå Universitet, Konstvetenskapl inst, objekt 78
Peder Seidegård, objekt 68, 79, 84, 85, 89, 90, 91, 93, 102, 107, 109, 114
Lena Tengnér, objekt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59

Grafisk form och omslag

Anni Axelsson / ps.pondus
Kompletterande layout av Patrik Forsberg och Gunilla Viksten

Redigering och register

Gunilla Viksten Kartor och planer
Lena Nordlund, Barbro Holmgren (objekt 113),
Carolina Sandström (kartunderlag sid 18)

Foto

Pål Castell, omslag samt objekt 4, 9, 12, 13:1, 13:2, 16:1, 18, 19:2, 21, 23, 24, 27, 28:1, 29, 30, 33:1, 34, 35:1, 35:2, 36, 38, 39, 42, 45:1, 46:2, 48, 50, 51, 52, 53
Bertil Ekholz, Västerbottens museums fotoarkiv, sid 21, 22, 23
Stina Fahlgren, objekt 60, 93, 107
Patrik Forsberg, objekt 32, 56, 61, 63, 64, 66, 67, 73, 95:3, 96, 99:3, 103:2–3, 113, 115
Olle Forsgren, objekt 110
Gunnar Hjelt, FOI, objekt 94
Lars Lindh, objekt 70:1
Peder Seidegård, objekt 17:1, 68, 74, 84, 89, 90, 91, 102,
Bo Sundin, Västerbottens museums fotoarkiv, objekt 25:1, 25:2
F M Stridberg, Västerbottens museums fotoarkiv, sid 11
Lena Tengnér, objekt 1, 2, 3:2, 5, 6, 8, 10, 11:1, 11:2, 14, 15, 16:2, 17:2,
19:1, 20, 22, 26, 28:2, 31:1, 31:2, 33:2, 37, 40, 41:1, 41:2,42:2, 42:3,43,
44, 45:2, 46:1, 47:1, 47:2, 49:1, 50:2, 54, 55
Västerbottens museums fotoarkiv, sid 13, 16

Korrektur

Lena Nordlund, Börje Nordström och Patrik Forsberg

Fotobearbetning

Pål Castell
Gunilla Viksten

Tryck

Kommuntryckeriet maj 2001 Repro
Umerepro Bild & Media
Om ej annat anges är personen anställd på Stadsbyggnadskontoret. © Umeå kommun Stadsbyggnadskontoret Stadshuset, 901 84 UMEÅ

Tel 090-161000
www.umea.se
ISBN 91–631–0919–0