Startsida Umeå kommun

Byggnadsordningar för Umeå stad

Byggnadsnämnden har låtit ta fram byggnadsordningar för sju stadsdelar i Umeå. I byggnadsordningarna behandlas stadsdelarnas karaktärsdrag som vägledning vid förändring, förnyelse och utveckling. Syftet är att bidra till en gemensam syn på hur arkitektoniska, kulturhistoriska och miljömässiga kvaliteter kan tas tillvara i stadsdelarnas fortsatta utveckling.

I byggnadsordningarna utpekas särskilt värdefulla hus och bebyggelseområden. Dessutom anges förhållningssätt som vägledning vid hantering av plan- och bygglovärenden.

Kontakta kommunen innan du bygger om

Har du planer på att byta takmaterial, fasadmaterial, fönster eller dörrar, ändra färgsättning bygga om eller bygga till, bygga skärmtak för bil, plank eller veranda bör du i tidigt skede innan du har gjort några materialbeställningar kontakta kundtjänst, plan och bygg. De kan tala om vad som gäller och även ge råd och synpunkter som underlättar en smidig bygglovhantering.

Byggnadsordningar finns för stadsdelarna Centrumfyrkanten, Öst på stan, Väst på stan, Grisbacka−Grubbe−Västerhiske, Haga−Sandbacka, Sofiehem och Ålidhem samt Teg. Samtliga utom Centrumfyrkanten, Östa på stan och Väst på stan finns att köpa av kundtjänst plan och bygg, stadshuset.

Karta med områdesindelning för byggbyggnadsordningar

Områdesindelning för byggnadsordningar i Umeå stad. Klicka på kartbilden för att se en större karta.

Kontakt

Kundtjänst, plan och bygg
090-16 13 61 (telefon)
090-16 13 68 (fax)
bygglov@umea.se

Postadress

Umeå kommun
Bygglov
901 84 Umeå

Öppettider

Måndag−fredag 08.00−17.00
(lunchstängt 12.00−13.00)

Sidan har granskats 2019-02-11

Sidans kortadress: www.umea.se/byggnadsordningar

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.