Startsida Umeå kommun

Öst på stan

I byggnadsordningen för Öst på stan beskrivs stadsdelens utbyggnad från 1888 års stadsbrand fram tills idag.

Enstaka värdefulla hus lyfts fram, däribland det gamla fängelset på Storgatan 62, Länsresidenset samt Scharinska villan. Bland de utpekade husen finns många goda representanter för sin tid.

I byggnadsordningen beskrivs även olika bebyggelsekaraktärer från 1870 fram till 2000-talet.

För de olika miljöerna anges vägledande förhållningssätt för vård, underhåll och förändring av bebyggelsen. Dessa kommer att ligga till grund för kommunens hantering av plan- och bygglovärenden.

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.