Startsida Umeå kommun

Väst på stan

I byggnadsordningen för Väst på stan beskrivs stadsdelens utbyggnad från mitten av 1800-talet fram tills idag.

Enstaka värdefulla hus lyfts fram, däribland Stadshuset från 1908, Hedlundaskolan från 1951 och flertalet bostadshus av varierande ålder. Bland de utpekade husen finns många goda representanter för sin tid.

I byggnadsordningen beskrivs även olika bebyggelsekaraktärer. Bland dem finns till exempel Gamla lasarettet, byggnader från bondesamhällets tid samt exempel från 2000-talet.

För de olika miljöerna anges vägledande förhållningssätt för vård, underhåll och förändring av bebyggelsen. Dessa kommer att ligga till grund för kommunens hantering av plan- och bygglovärenden.

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.