Startsida Umeå kommun

Kommunen bygger

Kommunen lägger mycket kraft och resurser på att hålla våra gator, cykelvägar och gångbanor i trim. Likaså att våra parker ska upplevas vackra, tillgängliga och inbjudande att vistas i.

Kommunen förvaltar drygt en miljon kvadratmeter förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden, kultur- och fritidslokaler. Vi tillhandahåller lokaler och boenden och är särskilt viktiga för de grupper som mest behöver kommunens verksamheter, barn och äldre samt de som behöver särskilt stöd.

Här kan du läsa om kommunens ny-, till- och ombyggnader av kommunens fastigheter, gator, torg och parker.

Sidan har granskats 2018-05-02

Sidans kortadress: www.umea.se/kommunenbygger

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.