Startsida Umeå kommun

Avslutade byggprojekt

2017

  • Nytt samverkanshus på Mariehem, Nordstjärnan, med vård- och omsorgsboenden, förskola och produktionskök, se under Innehåll.
  • Ny förskola på Ålidhem, klar hösten 2017. Förskolan byggs ihop med ett nytt samverkanshus.
  • Förbättringar av arbetsmiljö i Norrlandsoperans lokaler
  • Tillfällig förskola på Berghem, Tomtebo och Haga

2016

  • Ombyggnad av Norra Ålidhemsskolan till evakueringsskola och samverkanshus, läs mer under Innehåll.
  • Ny byggnad för Socialtjänsten med lägenheter och kontor för på Ålidhem.
  • Ny- och ombyggnation av Stöcke förskola och skola.

2015

2014

  • Ny förskola, Hedlunda förskola, Norrlands första offentliga passivhus.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.