Startsida Umeå kommun

Avslutade byggprojekt

2019

 • Lundagård samverksanhus – med 10 avdelningar förskola och vård- och omsorgsboende med 60 platser byggs klart hösten 2019.
 • Förskolan Rosendal öst på stan med sex avdelningar står klar hösten 2019.
 • Utbyggnaden av Förskolan Rymnden på teg, till åtta avdelningar, är klar hösten 2019.
 • Förskolan Karusellen i Obbola står klar i början av 2019.

2018

 • Förskolan Ejderdunet, klart 2018.

2017

 • Nytt samverkanshus på Mariehem, Nordstjärnan, med vård- och omsorgsboenden, förskola och produktionskök, se under Innehåll.
 • Ny förskola på Ålidhem, klar hösten 2017. Förskolan byggs ihop med ett nytt samverkanshus.
 • Förbättringar av arbetsmiljö i Norrlandsoperans lokaler
 • Tillfällig förskola på Berghem, Tomtebo och Haga

2016

 • Ombyggnad av Norra Ålidhemsskolan till evakueringsskola och samverkanshus, läs mer under Innehåll.
 • Ny byggnad för Socialtjänsten med lägenheter och kontor för på Ålidhem.
 • Ny- och ombyggnation av Stöcke förskola och skola.

2015

2014

 • Ny förskola, Hedlunda förskola, Norrlands första offentliga passivhus.