Startsida Umeå kommun

Förskolan Ejderdunet

För att förbättra innemiljön på förskolan Ejderdunet påbörjas en omfattande renovering av lokalerna under hösten 2017. I samband med renoveringen görs också vissa verksamhetsanpassningar för att möta upp dagens pedagogik.

Utformning av entréer, tillgänglighet och överblickbarhet är ledord i arbetet att modernisera en äldre förskola. Entreprenör är OF Bygg. Förskolan beräknas vara klar till sommaren 2018.

Under ombyggnationen är verksamheten stationerad i Lärkdrillens förskola.

Kontakt

Erik Nilsson
byggprojektledare Fastighet
090-16 23 52
erik.nilsson@umea.se

Om byggnaden

Adress

Tornsvalevägen 2
906 51 Umeå

karta (Google maps)

Byggstart

hösten 2017

Byggslut

sommaren 2018

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.