Startsida Umeå kommun

Illustration: Arkinova Arkitekter. Klicka på bilden för större vy.

Förskolan Rosendal öst på stan

En ny förskola byggs öst på stan och får namnet förskolan Rosendal. Den har sex avdelningar på två plan och byggs utifrån dagens moderna standard för förskolelokaler. 

Förskolan består av tegel och fasadskivor för att smälta in i omgivningen och med det nya bostadsområdet som byggts bredvid. 

Förskolan har en utvändig trapp med egen entré till avdelningarna på övre plan. På övre plan finns en stor balkong. Förskolan inreds med tillagningskök, gemensam matsal och torg samt små och stora ateljéer för samtliga avdelningar att nyttja.  

Ny park i närheten

I nära anslutning till förskolans gård kommer en rund inhägnad allmän park att anläggas. Den kan nyttjas av förskolan och allmänheten. Parkarbetet och angöring till förskolan från gatan sker i samverkan med Gator och parker inom Umeå kommun. 

Läs mer om Rosendalsparken

Röd markering visar projektets omfattning.

Kontakt

Oskar Johansson
byggprojektledare
Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 25
oskar.johansson@umea.se

Om byggnaden

Adress

Nygatan 73, 903 31 Umeå
Östermalmsgatan 20 L
903 32 Umeå
karta

Storlek

cirka 1500 m² bta

Byggstart

januari 2018

Byggslut

sommaren 2019

Arkitekt

Arkinova arkitekter

Totalentreprenör

Selbergs entreprenad

Sidan har granskats 2019-08-12

Sidans kortadress: www.umea.se/rosendal