Startsida Umeå kommun
Klicka på bilden för större vy.

Vy från sydväst, klicka på bilden för större vy.

Haga förskola i ny tappning

En ny större och mer ändamålsenlig förskola ska byggas. Sex avdelningar på två plan där tre avdelningarna på bottenplan blir helt hörselanpassade. I avvaktan på den nya förskolan har verksamheten tillfälliga lokaler uppställda på skolgården.

Preliminär tidplan

Rivning av befintlig förskola är klar. Den ny förskolan är planerad att börja byggas under juni 2018. Förskolan ska stå klar under senhösten 2019.

Bygga ett hållbart hus

Umeå kommun strävar efter att bygga hållbart. Byggnaden kommer bland annat att få en låg energianvändning och miljövänliga material kommer att användas. Takets ytskikt kommer att bestå av sedum som har många fördelar ur ett miljö och hållbarhetsperspektiv. Sedumtaket tar upp regnvatten, tar upp och binder föroreningar i luften, skyddar takets tätskikt samt dämpar buller.

Fasaden byggs i tegel och trä för att passa in i omgivningen.

Kontakt

Johan Bäckman
byggprojektledare Fastighet
Umeå kommun
090-16 23 78
johan.backman@umea.se

Sylvain Glos
byggprojektledare Fastighet
Umeå kommun
090-16 24 98
sylvain.glos@umea.se

Mer information

Adress

Utmarksvägen 1
903 45 Umeå

karta (Google maps)

Storlek

cirka 1400 m² bta

Preliminär byggstart

juni 2018

Preliminärt byggslut

senhösten 2019

Entreprenör för bygget

Nåiden Bygg AB

Sidan har granskats 2018-11-16

Sidans kortadress: www.umea.se/hagaforskola

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.