Startsida Umeå kommun
Stationstunnel Lev

Stationstunneln

Passagen ”Saras tankegång” är en hyllning till den lokala författaren Sara Lidman. Det är en väl gestaltad stadsdelsförbindelse där konst och gestaltning tillsammans skapar både en funktionell och vacker plats, vilket bidrar till att skapa trygghet i en miljö som ibland upplevs som otrygg.

Lev! är Sara Lidmans uppmaning till individen. Lev! är också den formella benämningen på den konstnärliga gestaltningen av passagen under Järnvägsallén. Gestaltningen har gjorts till en integrerad del av passagen mellan centrala staden med stadsdelen Haga.

Konst, arkitektur och trygghet

Det är en plats där arkitektur, konst och en trygg miljö samsas. Ytterväggarna i passagen är klädda i glas som föreställer björkar och natur från det västerbottniska landskapet med belysning bakom. De andra väggarna har vit glasmosaik som fångar upp ljuset. Genom tunneln får förbipasserande uppleva citat av den Västerbottniska författaren Sara Lidman, citaten går under namnet Lev! Olika kompositioner av ljud ger ett livfullt inslag som hörs genom högtalare placerade i tunneln.

Genom sin utformning har gång- och cykelpassage också blivit en sevärdhet. Det i sig ökar tryggheten då många använder den både som passage och besöksmål och genom sin närvaro bidrar till allas trygghet på platsen.

Stationstunneln vann arkitekturpris 2014

2014 gick Övre Norrlands arkitekturpris till Umeås nya gång- och cykel- passage vid Järnvägstorget.

Många inblandade i arbetet

Umeå kommun och Trafikverket har tillsammas beställt gång- och cykelpassagen. I arbetet har White Arkitektur anlitats som arkitekt med landskapsarkitekt Mattias Nordström och arkitekt Lennart Sjögren. Ljudverket KB, Per Erik Rylander, har arbetat med ljud och musik. Konsten i passagen är skapad av konstnärskollektivet FA+ Gustavo Aguerre och Ingrid Falk. Entreprenör är NCC Construction AB.

Stationstunnel
Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.