Startsida Umeå kommun
Bilden visar arbetssträckan på Bruksvägen

Karta på arbetssträckan på Bruksvägen.

Bruksvägen

Den ombyggda Bruksvägen kommer att bli en modern och mer säker gata. Förutom att själva gatan byggs om kommer även en separerad gång- och cykelväg att byggas, från Illervägen och in efter Bruksvägen. Ny belysning kommer att sättas upp. Samtidigt med ombyggnaden har nya vatten- och avloppsledningar lagts.

Byggstarten skedde i december 2017. Arbetet beräknades då vara klart hösten 2018. På grund av ändrade förutsättningar förlängs tidplan för färdigställande till försommaren 2019 då vi lägger det översta beläggningslagret. Därefter fortsätter arbetet med att göra klart grönytor och lägga kantsten.

Vi ber om överseende med de störningar som fördröjningen eventuellt kan medföra.

Kontakt

Magnus Nilsson
projektledare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 15 03
magnus.t.nilsson@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.