Startsida Umeå kommun
Bild på ett förslag från interaktionsdesignern

Ett förslag från interaktionsdesignern.

Klimatsmart hållplats

Umeå kommun kommer att bygga en klimatsmart busshållplats. Hållplatsen är tänkt att vara en symbol för den smarta universitetsstaden, ha en hög innovationsnivå och fungera som en informationsplats. Busshållplatsen kommer att utformas som en del av en smart stad där teknik, människor och miljö interagerar med varandra för att minska stadens miljöpåverkan och koldioxidutsläpp.

Tillsammans med en interaktionsdesigner skapar vi för närvarande en busshållplats med snabb biljetthantering och ombordstigning. Den kommer att vara utrustad med smarta energi- och uppvärmningslösningar, gratis Wi-Fi och andra tekniska datalösningar. Utformningen ska bidra till att väntan på bussen upplevs positiv. I designarbetet ingår att skapa balans mellan effektivitet och funktionalitet. Designen är klar sommaren 2018.

Berörda aktörer

Bussresenärer, UKF (lokaltrafiken), Länstrafiken, Umeå kommun (planerare samt gatudrift), Umeå energi samt aktörer i närområdet som Umeå universitet, Akademiska hus och Västerbottens läns landsting

Tidplan

Design och projektering: september 2017–april 2018

Byggprocess: maj–oktober 2018

Busshållplatsen planeras att tas i bruk oktober 2018.

Kontakt

Frida Bergström
trafikplanerare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 14 76
frida.b.bergstrom@umea.se

Donald Näs
projektledare bygg
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 13 90
donald.nas@umea.se

Sidan har granskats 2018-05-23

Sidans kortadress: www.umea.se/smarthallplats

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.