Startsida Umeå kommun

Löpevägen, Fatvägen och Kärrvägen

Löpevägen, Fatvägen och Kärrvägen kommer att grävas ur och få nytt grus och ny asfalt. Samtidigt med ombyggnaden byter Vakin ut alla brunnar och lägger vi nya vatten- och avloppsledningar.

Kaj Johanssons AB är entreprenör för projektet.

Begränsad framkomlighet

Under byggtiden kommer störningar att uppstå med begränsad framkomlighet under vissa tider.

Information om detta sker fortlöpande under byggtiden till berörda inom arbetsområdet.

Klart hösten 2019

Arbetet med ombyggnationerna av gatan inleds under 2018 och beräknas vara klart hösten 2019.

Bild på arbetsområde

Bild på arbetsområdet, klicka på bilden för att sen en större karta.

Kontakt

Lars Nilsson
projektledare
Gator och parker
Umeå kommun
090-16 15 03
lars.nilsson@umea.se