Startsida Umeå kommun
Bild på ritning.

Bild på ombyggnaden. Klicka på bilden för att se ritningen i ett större format.

Mineralvägen och Betongvägen

I samband med att Coop bygger en ny butik kommer vi att göra åtgärder på gator och ledningar i området. Det är nu klart att Umeå Mark och VA är entreprenör för projektet. Vi planerar att starta byggandet efter semestern. Arbetet beräknas ta cirka ett år med uppehåll under vintern. Ombyggnaden beräknas vara klar sommaren 2019.

Mineralvägen får en ny cykelväg på sidan mot OKQ8 och COOP. Vi planterar en ny trädallé mot COOP. Vakin bygger ny vattenledning längs gatan och Umeå Energi förstärker fjärrvärmenätet in mot Guldvägen och Silvervägen.

Vid korsningen Tomtebovägen och Älvans väg görs nya anslutningar för cykelvägarna. Ny signalreglering monteras med prioritet för kollektivtrafik, gående och cyklister.

Betongvägen får en helt ny överbyggnad och korsningen mot Tomtebovägen breddas och förses med refuger.

Öppen för behörig trafik men begränsad framkomlighet

Under byggtiden är gatorna öppna för behörig trafik, dvs. boende och fastighetsägare. Vår ambition är att störningarna ska vara så små som möjligt, men vissa tider kan framkomligheten vara begränsad längs Mineralvägen.

Kontakt

Donald Näs
projektledare
Umeå kommun
090-16 13 90
070-622 45 70
donald.nas@umea.se

Andreas Sjögren
platschef
Umeå Mark och VA
090-14 93 31