Startsida Umeå kommun

Historisk beskrivning

Rådhustorget fick sitt nuvarande läge efter stadsbranden 1888. Kungsgatan liksom Östra och Västra Rådhusgatan fungerade från början som normala stadsgator och inramade den egentliga torgytan. I början av 70-talet byggdes Kungsgatan om till gågata.

Torget omdanades på 1980-talet, då torgytan fick sin nuvarande markbeläggning och terrasserades mot de omgivande byggnaderna i söder och väster.