Startsida Umeå kommun

Historisk beskrivning

Rådhustorget fick sitt nuvarande läge efter stadsbranden 1888. Kungsgatan liksom Östra och Västra Rådhusgatan fungerade från början som normala stadsgator och inramade den egentliga torgytan. I början av 70-talet byggdes Kungsgatan om till gågata.

Torget omdanades på 1980-talet, då torgytan fick sin nuvarande markbeläggning och terrasserades mot de omgivande byggnaderna i söder och väster.

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.