Startsida Umeå kommun

Kontakt

Lämna synpunkter

Dialogverktyget är nu stängt.
Dialogen pågick 5 oktober–9 november 2014.

Andra frågor

Har du andra frågor som har anknytning till det här arbetet?
Skicka din fråga till Rådhustorgets mejllåda, som bevakas kontinuerligt.

radhustorget@umea.se

Direktkontakt

Behöver du komma i direktkontakt med oss som arbetar med projektet, hittar du våra namn och kontaktuppgifter till höger.

Kontakt

Rådhustorgets mejlbrevlåda 
radhustorget@umea.se

Karin Isaksson
gatu- och parkchef
090-16 14 39
070-3322532
karin.isaksson@umea.se

Olle Forsgren
stadsarkitekt
090-16 13 50
070-5903225
olle.forsgren@umea.se

Anna Flatholm
projektchef
090-16 14 44
anna.flatholm@umea.se

Lars Nilsson
projektledare
090-16 13 69
070-606 14 46
lars.nilsson@umea.se

Peder Granström
projektledare: rivning av Rådhuspaviljongen/ny orangeribyggnad
090-16 23 45
070-206 82 84
peder.granstrom@umea.se

Lars Karlsson
fastighetsförvaltare
(frågor om verksamhet i den nya orangeribyggnaden)
090-16 23 84
070-384 23 84
lars.karlsson.2@umea.se

Britta Strömgren
kommunikatör 
090-16 23 91
070-661 24 64
britta.stromgren@umea.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.