Startsida Umeå kommun
Rådhustorget, karta över området som berörs av ombyggnad

Dialogresultat Rådhustorget

Under perioden 15 oktober–9 november 2014 pågick insamling av synpunkter och idéer om Rådhustorgets framtida utformning. Dialogresultatet presenteras här och har redovisats för tekniska nämnden.

Det har varit öppet för alla att skicka in åsikter och idéer in i dialogens olika verktyg hur många gånger som helst. Därför finns inga säkra uppgifter om hur många personer som har deltagit i dialogen som helhet, bara hur många åsikter och idéer som har registrerats.

Tekniska nämnden beslutade om projektbeskrivning 18 december. Ett första förslag till program för Rådhustorget diskuteras på tekniska nämnden i februari. Om nämnden gillar förslaget kommer det att presenteras för allmänheten, bland annat här på webben. Vid tekniska nämndens möte i mars ska beslut tas om program för och utformning av Rådhustorget.

Webbenkät och synpunktskarta

Dialogen har genomförts i form av en webenkät och en synpunktskarta. Båda har funnits tillgänglig på Umeå kommuns webbplats i 3 veckor. I dialogen ingick också ”öppet hus” i Glashuset fredag 7 november.

Sammanställning av dialogresultatet