Startsida Umeå kommun
Fotomontage av Rådhustorget och Orangeriet. Framtagen av Sweco.

160912 Fotomontage av Rådhustorget och Orangeriet i kvällsbelysning. Framtagen av Sweco.

Skisser av nya Rådhustorget

Landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson och arkitekt PeGe Hillinge har gjort ett förslag på utformningen och skisserna presenteras här. Utformningen utgår från projektbeskrivningen som tekniska nämnden beslutat om tidigare. 

Tekniska nämnden beslutade att godkänna arkitekternas förslag på sitt sammanträde den 24 september 2015. Samtidigt beslutade nämnden att torghandelns och orangeriets placering och utformning ska utredas ytterligare. De frågorna kommer tekniska nämnden att ta beslut om på ett kommande sammanträde.

På nedanstående sidor hittar du mer information om


Nästa steg i processen runt ombyggnaden av Rådhustorget är att påbörja projekteringsarbetet. Byggstart planeras till våren 2016. Mindre arbeten kommer att ske under hösten 2015.

Kontakt

Lena Karlsson Engman (S) ordförande
tekniska nämnden Umeå kommun
090- 16 13 29
070-296 12 32 
lena.karlsson-engman@umea.se

Stefan Nordström (M)
vice ordförande
tekniska nämnden
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se

Karin Isaksson
park- och gatuchef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Anna Flatholm
stadsträdgårdsmästare
Umeå kommun
090-16 14 44
anna.flatholm@umea.se

Thorbjörn Andersson
landskapsarkitekt
Sweco arkitekter AB
08-522 952 36
thorbjorn.andersson@sweco.se

PeGe Hillinge
arkitekt
Sweco arkitekter AB
031-62 77 39
per.goran.hillinge@sweco.se

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.