Startsida Umeå kommun
Fotomontage av Rådhustorget och Orangeriet. Framtagen av Sweco.

160912 Fotomontage av Rådhustorget och Orangeriet i kvällsbelysning. Framtagen av Sweco.

Skisser av nya Rådhustorget

Landskapsarkitekt Thorbjörn Andersson och arkitekt PeGe Hillinge har gjort ett förslag på utformningen och skisserna presenteras här. Utformningen utgår från projektbeskrivningen som tekniska nämnden beslutat om tidigare. 

Tekniska nämnden beslutade att godkänna arkitekternas förslag på sitt sammanträde den 24 september 2015. Samtidigt beslutade nämnden att torghandelns och orangeriets placering och utformning ska utredas ytterligare. De frågorna kommer tekniska nämnden att ta beslut om på ett kommande sammanträde.

På nedanstående sidor hittar du mer information om


Nästa steg i processen runt ombyggnaden av Rådhustorget är att påbörja projekteringsarbetet. Byggstart planeras till våren 2016. Mindre arbeten kommer att ske under hösten 2015.