Startsida Umeå kommun

Arkitekternas vision av Rådhustorget

Sweco arkitekter med landskapsarkitekten Thorbjörn Andersson i spetsen fick uppdraget att ta fram ett förslag till utformning av Rådhustorget. Thorbjörn Andersson är en av landets främsta landskapsarkitekter och har framförallt ritat många fina torg tillsammans med arkitekten PeGe Hillinge.

- Som jag ser det ska staden vara en plats för människor, möten mellan människor och det sociala livet. Rådhustorget, med sin centrala placering, blir ett slags brännpunkt för stadslivet. Som Umeås mest centrala plats ska torget vara till för alla och även tillgängligt för alla. Rådhustorget är också en historisk plats. Torget är en del av den paradaxel som sträcker sig ända från järnvägsstationen och ner till älven, säger Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt på Sweco arkitekter.

- Ett torg är en stads viktigaste plats. Att ta sig an Rådhustorget är ett sätt för Umeå att satsa på sig själv. Vi ska göra vårt bästa för att Rådhustorget ska bli riktigt inbjudande och trevligt och öka Umeås kvalitet som stad. Vi har tillsammans med kommunen tagit fram som vi tycker tio utgångspunkter som vi försöker följa i arbetet med torget, fortsätter Thorbjörn Andersson.

  • Ge torget en helhetskänsla hela vägen mellan Kungsgatan och Storgatan.
  • Se till det händer olika saker på olika ställen på torget.
  • Försök att få torget att bli stadens naturliga centrumpunkt där man gärna stannar till.
  • Gör kontakten med älven och Väven tydlig.
  • Gör ett upplägg med en öppen, flexibel yta framför Rådhuset flankerad på bägge sidor av möblerade, trivsamma vistelserum.
  • Lyft fram Rådhusbyggnaden som stadens symboliskt viktigaste byggnad.
  • Låt torget bli en central punkt för stadens olika flöden.
  • Tillföra torget sociala värden — sitta, mötas, hänga.
  • Ersätt Frassepaviljongen med en betydligt mindre, glasad och genomskinlig paviljong för servering ute och inne, sommar och vinter.
  • Ge torget en bra ljusmiljö både för trygghet och stämning.
Paradaxel samt rörelse och sol

Paradaxeln: Järnvägstorget, Rådhusesplanaden, Rådhustorget, Rådhusparken ned till älven. Samtliga dessa stadsrum rustas upp successivt. Rörelse och sol: Huvudsakliga rörelsestråk samt de soligaste platserna på Rådhustorget.