Startsida Umeå kommun
Torgets delar

Skissförslag

Det är viktigt att torget sträcker sig ända från Storgatan och till Kungsgatan. Det gör att torget kan kopplas ihop med Rådhusparken i söder och med Rådhusesplanaden i norr. Som torget är tänkt består det av några olika delar, som ändå hör ihop.

De gröna alléerna håller ihop torget och kopplar också till Rådhusparken ner mot älven. I alléerna finns cykelparkeringar och handikapplatser för bil.

På södra sidan om rådhuset finns Rådhusparterren, som är en historisk prydnadsplantering men också en stor uteservering.

Alléerna avslutas mot Kungsgatan med två möblerade ”rum”. Det ena är Orangeriplatsen med den nya kafépaviljongen. Här finns gott om sittplatser i soligt läge. Det andra ”rummet” är en äpplelund, som är ett mjukare rum med ett slags skulpturala brunnar, sittplatser och möjligheter till lek och spel för de minsta.

Mellan dessa två ”rum” ligger det vi kallar finytan. Det är en flexibel, öppen plats som kan användas på många olika sätt. Den motsvarar Rådhuset storlek och har ett golvmönster som hämtar inspiration från lokal vävteknik, den så kallade Västerbottensdrällen.

Skisserna utgår från projektbeskrivningen som tekniska nämnden beslutade om i december 2014.

Se fler detaljer

Vill du se och läsa om mer detaljer på respektive område - titta i menyn till vänster.