Startsida Umeå kommun
Tädallé

Allépromenaderna

Allépromenaderna (2) är paradaxelns fortsättning mot älven. Samtidigt tillför träden grönska på torget och ger idag ganska utslängda Rådhuset ny pondus på sin plats.