Startsida Umeå kommun
Sitta skönt och tala fritt

Att sitta skönt och tala fritt

Häng-/sittplatser är en viktig funktion för umeborna. Sittmöjligheterna är många och varierade. Vid Orangeriet finns kafémöbler men även offentliga sittparketter. I och kring Äpplelunden finns långbänkar och sittpuffar som vi kallar apelsinklyftorna efter deras form. På finytan finns också ett 30-tal lösa stolar som man kan flytta runt efter hur man vill sitta, vilket skapar lite liv på torget. Stolarna är sammankopplade två och två för att förhindra stöld.

På torget ges utrymme för tre talarplatser i lite olika utformning.  De tre platserna passar till olika sammanhang och finns på tre olika ställen. Första möjligheten är att Rådhustrappan, som anpassas så att den också passar som tribun där flera hundra människor kan lyssna. För de som inte kan gå i trappor planeras ett lyftbord. Andra möjligheten är ett lågt podium i Äpplelunden med plats för ett halvdussin personer.  Podiet vänder sig mot gågatans folkströmmar. Tredje möjligheten är vid Orangeriplatsen, där en sittmöbel blir en informell ”speakers bänk”. De tre möjligheterna hjälper också till att aktivera torgets olika delar.